top of page

Bộ TN&MT ban hành tiêu chí nhãn sinh thái Việt Nam cho bao bì nhựa thân thiện với môi trường

Có ba tiêu chí cụ thể liên quan đến vật liệu, chất và nhiên liệu; đặc tính kỹ thuật và giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong sản phẩm; và thu hồi, tái chế, xử lý và thải bỏ.

Túi nylon được sử dụng phổ biến để đựng đồ trong siêu thị.
Túi nylon được sử dụng phổ biến để đựng đồ trong siêu thị.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE) đã có một bước tiến quan trọng khi thiết lập các tiêu chí cho Nhãn sinh thái Việt Nam, đặc biệt hướng tới bao bì nhựa thân thiện với môi trường.


Sáng kiến này nhằm mục đích khuyến khích việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm đồng thời bảo vệ môi trường.


Nhãn sinh thái bao gồm bao bì nhựa phân hủy sinh học và bao bì nhựa thân thiện với môi trường, chủ yếu được làm từ polyetylen (PE) hoặc polypropylen (PP).


Chúng có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như túi, màng dùng để bọc, bọc, bảo quản, bảo vệ giá trị tiện ích của sản phẩm, hàng hóa trong gia đình hoặc công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng.


Tiêu chí để được cấp Nhãn sinh thái Việt Nam cho bao bì nhựa thân thiện với môi trường bao gồm các yêu cầu chung liên quan đến việc sản phẩm được sản xuất tại cơ sở tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.


Có ba tiêu chí cụ thể liên quan đến vật liệu, chất và nhiên liệu; đặc tính kỹ thuật và giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong sản phẩm; và thu hồi, tái chế, xử lý và thải bỏ.


Tiêu chí thứ nhất, về nguyên liệu, vật liệu đóng gói phải có nguồn gốc từ nguyên liệu nhựa tự hủy (đối với bao bì nhựa tự hủy sinh học) hoặc nhựa PE, PP tái chế sạch (đối với bao bì nhựa tái chế). Chúng không được chứa bất kỳ chất phụ gia nào bị cấm nhập khẩu hoặc sử dụng tại Việt Nam.


Hơn nữa, việc sử dụng mực, thuốc nhuộm và các chất phụ gia khác phải tuân thủ các quy định về an toàn môi trường và sức khỏe trong sản xuất bao bì.


Các chỉ tiêu liên quan đến thông số kỹ thuật và giới hạn cho phép đối với các thông số ô nhiễm trong sản phẩm phải bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương (nếu có).


Đối với bao bì nhựa phân hủy sinh học, tốc độ phân hủy sinh học tối thiểu phải là 90% trong vòng hai năm trong môi trường tự nhiên, phân trộn hoặc bãi chôn lấp rác thải.


Đối với bao bì nhựa tái chế, ít nhất 20% nguyên liệu đóng gói phải được làm từ nhựa tái chế.


Tiêu chí cuối cùng về thu hồi, tái chế, xử lý và xử lý bao gồm kế hoạch thu hồi, tái chế bao bì đã qua sử dụng, thông tin về địa chỉ cơ sở tái chế, quy trình thu hồi và tái chế, xử lý, công nghệ tái chế, giải pháp thu hồi, tái chế, xử lý và xử lý bao bì đã qua sử dụng. các biện pháp đóng gói và bảo vệ môi trường – tất cả đều tuân thủ các quy định pháp luật.


Bao bì nhựa tồn tại trong môi trường hàng trăm năm trước khi phân hủy hoàn toàn, dẫn đến vấn đề ô nhiễm do không được tái chế và xử lý chung với các loại rác thải khác. Quá trình sản xuất nhựa để đóng gói cũng có tác động đáng kể đến môi trường, như phát thải khí nhà kính, tiêu thụ nhiên liệu và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.


Sản xuất bao bì hiệu quả tác động tích cực đến cả nền kinh tế và môi trường bằng cách giảm chi phí liên quan đến việc sử dụng nguyên liệu nhựa gốc dầu mỏ trong quá trình sản xuất, cắt giảm chi phí xử lý chất thải tại các bãi chôn lấp, giảm khai thác tài nguyên để sản xuất nhựa và giảm phát thải khí nhà kính.


Theo VietNamNewsTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

bottom of page